POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ

www.wytworniapodcastow.pl

Dzień dobry!

Cieszę się, że chcesz zapoznać się z moją polityką prywatności. Wiem, że cenisz swoją prywatność i chcesz chronić swoje dane osobowe. By Ci w tym pomóc przygotowałam dla Ciebie ten dokument, w którym prosto wyjaśniam, do czego służą mi Twoje dane osobowe (w dokumencie posługuję się terminem przetwarzanie danych osobowych, który właśnie oznacza to, do czego wykorzystuję Twoje dane).

Zacznę od kilku uwag wprowadzających.

 1. Polityka prywatności, którą czytasz, określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem strony internetowej www.wytworniapodcastow.pl (zwanej dalej Stroną)

 2. Właścicielem Strony i jednocześnie jego administratorem jest Zuzanna Piechowicz, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Zuzanna Piechowicz,

 3. We wszystkich sprawach dotyczących Twojej prywatności możesz napisać do mnie na adres e-mail: zuza@wytworniapodcastow.pl

 4. Pamiętaj, że zapisując się do newslettera, składając zamówienie na mojej stronie czy kontaktując się ze mną, przekazujesz mi swoje dane osobowe, a ja mam obowiązek zrobić wszystko, aby Twoje dane były bezpieczne, poufne i nie zostały udostępnione podmiotom trzecim, jeśli nie wyrazisz na to zgody.

Zaczynamy!

 

§ 1 Prawa osób, których dane osobowe dotyczą

 1. Przysługują Ci następujące prawa:

 • Prawo dostępu – czyli uzyskanie od administratora po pierwsze potwierdzenia, czy Twoje dane są przetwarzane, a następnie uzyskanie informacji, jak Twoje dane są wykorzystywane;

 • Prawo do otrzymania kopii danych – czyli możesz żądać kopii danych podlegających przetworzeniu. Pierwsza kopia jest bezpłatna;

 • Prawo do sprostowania – czyli żądanie sprostowania danych, jeśli są one nieprawidłowe;

 • Prawo do usunięcia danych – czyli prawo do bycia zapomnianym, jeżeli administrator danych nie ma już podstawy do ich przetwarzania lub dane nie są niezbędne do celów przetwarzania, masz prawo żądać, by Twoje dane zostały usunięte;

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania – możesz żądać, by przetwarzanie Twoich danych zostało ograniczone, w przypadku, gdy np. kwestionujesz prawidłowość danych osobowych albo przetwarzanie jest niezgodne z prawem;

 • Prawo do przenoszenia danych – masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczyłeś Administratorowi, a następnie samodzielnie lub żądać tego bezpośrednio od Administratora, przesłać je do innego, wybranego przez siebie administratora danych osobowych;

 • Prawo do sprzeciwu – masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, wobec przetwarzania Twoich danych

 • Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli stwierdzisz, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

 1. Jeśli chcesz skorzystać z wyżej wymienionych praw, powinieneś się skontaktować z Administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chcesz skorzystać.

 

§ 2 Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna

 1. Twoje dane osobowe są zbierane w przypadku:

 • Subskrypcji newslettera – w celu realizacji umowy usługi newslettera, która jest świadczona drogą elektroniczną na podstawie Regulaminu dostępnego na Stronie internetowej. Przy subskrypcji newslettera Administrator przetwarza następujące dane: imię, adres e-mail, datę przystąpienia do subskrypcji oraz informacje o wysyłce newsletterów. Posiadam również informacje, które wiadomości otworzyłeś, jakie kliknąłeś linki. Dane przekazane nam przez Ciebie w związku z zapisem do newslettera, wykorzystywane są w celu przesyłania Ci newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera. Jeżeli chodzi o przetwarzanie informacji, które nie pochodzą od Ciebie, a zostały zebrane automatycznie przez nasz system mailingowy, opieramy się w tym zakresie na naszym prawnie uzasadnionym interesie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającym na analizie zachowań subskrybentów newslettera w celu optymalizacji działań mailingowych.Pamiętaj, że możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera w każdym momencie. Jest to bardzo proste, wystarczy kliknąć w link znajdujący się pod treścią każdego newslettera. Jednak, Twoje dane będą nadal przechowywane w naszej bazie w celu identyfikacji subskrybenta powracającego oraz ewentualnej obrony roszczeń związanych z wysyłaniem Ci newslettera, w szczególności na potrzeby wykazania faktu udzielenia przez Ciebie zgody na otrzymywanie newslettera oraz chwili jej wycofania, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 • Złożenia zamówienia – w celu realizacji umowy sprzedaży produktów dostępnych na Stronie, uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej oraz w celach archiwalnych i statystycznych, w tym w celu identyfikacji klienta powracającego. Dane, które musisz podać to imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres e-mail, numer telefonu, ewentualnie numer NIP. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia. W przypadku odmowy, nie będzie możliwe zawarcie umowy sprzedaży produktów. Twoje dane będą przechowywane także po zrealizowaniu umowy. Nie możesz się temu sprzeciwić, do czasu, gdy nie upłynie termin przedawnienia dochodzenia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, nasz system wykorzystywany do obsługi procesu zamówienia, zapisuje Twój numer IP, z którego korzystałeś, składając zamówienie. Każde zamówienie zapisywane jest w naszej bazie, co oznacza, że Twoim danym osobowym przypisanym do zamówienia towarzyszą również informacje dotyczące zamówienia takie jak zamówione produkty, wybrany sposób płatności, termin dokonania płatności.Dane zgromadzone w związku z zamówieniem, przetwarzane są w celu wykonania umowy zawieranej poprzez złożenie zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami regulującymi kwestie wystawiania faktur), uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej oraz realizacji pozostałych obowiązków podatkowych i księgowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami regulującymi kwestie obowiązków podatkowych i księgowych) oraz w celach archiwalnych na potrzeby ewentualnej konieczności obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń, jak również identyfikacji klienta powracającego, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust.1 lit. f RODO).

 • Kontakt mailowy – w celu nawiązania kontaktu. Kontaktując się ze mną za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym również za pomocą formularza, przekazujesz mi Twoje dane, takie jak: e-mail, w treści wiadomości możesz podać także inne dane. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do nawiązania kontaktu. Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 • Założenia konta – w celu realizacji usługi prowadzenia Konta i jego użytkowania, musisz podać dane takie jak adres e-mail oraz hasło. Podanie tych danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do prowadzenia konta. W ramach edycji danych konta możesz podać swoje dalej idące dane, w szczególności dane, które mogą być wykorzystywane przy składaniu zamówień, takie jak imię i nazwisko, adres zamieszkania lub miejsca wykonywania działalności, numer NIP, numer telefonu. Usługa prowadzenia Konta prowadzona jest na podstawie umowy zawieranej na zasadach opisanych w Regulaminie. W każdej chwili możesz zdecydować o usunięciu konta, ale pamiętaj, że nie oznacza to automatycznego usunięcia Twoich danych z bazy Administratora, gdyż dane te są nam potrzebne do ewentualnego dochodzenia roszczeń związanych z umową o świadczenia usług drogą elektroniczną. Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane będą przechowywane przez czas funkcjonowania konta użytkownika. W każdej chwili możesz podjąć decyzję o usunięciu konta, przy czym nie doprowadzi to usunięcia z naszej bazy informacji o Twoich zamówieniach złożonych z wykorzystaniem konta. Dane o zamówieniach przechowywane są w naszym archiwum przez cały okres funkcjonowania sklepu ze względu na zapewnienie możliwości identyfikacji klienta powracającego, odtworzenia jego historii zakupowej, przyznanych rabatów itp., co stanowi nasz uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 • Odstąpienie od umowy i reklamacje – w celu rozpatrzenia reklamacji czy rozwiązania umowy przetwarzam dane osobowe składających reklamacje, w szczególności adres e-mail, imię treść reklamacji, okoliczności zdarzenia będącego przyczyną reklamacji, informacje pozyskane w toku rozpatrywania reklamacji, w tym wyjaśniania zdarzenia będącego jej przyczyną. W toku rozpatrywania reklamacji mogą być przetwarzane inne informacje, takie jak imię i nazwisko, pliki cookies, informacje o urządzeniach. Dane przekazane nam w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy, a następnie w celach archiwalnych, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia. Dokumenty reklamacyjne będą przechowywane do czasu upływu terminu uprawnień z rękojmi. Oświadczenia o odstąpieniu od umowy będą przechowywane wraz z dokumentacją księgową przez okres wymagany przez przepisy prawa

 

§ 3 Komu udostępnianie lub powierzane są dane oraz jak długo są przechowywane.

 1. Twoje dane przechowywane są dostawcom usług, z których korzystam przy prowadzeniu strony i sklepu internetowej. Powierzam przetwarzanie Twoich danych osobowych następującym podmiotom:

 • Biuro rachunkowe – w celach rozliczenia faktur i księgowości

 • Hosting – home.pl S.A ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, NIP 852-21-03-252, KRS 0000431335, REGON 811158242 – w celu przechowywania danych na serwerze

 • Mailerlite – w celu korzystania systemu mailingowego

 • Podmiot świadczący usługi w zakresie obsługi technicznej strony internetowej – podmiot ten może uzyskiwać dostęp do twoich danych w związku z pracami technicznymi dotyczącymi tych obszarów, w których przetwarzane są dane.

 1. Ze względu na korzystanie z systemu mailingowego Mailerlite, który korzysta z serwerów znajdujących się poza Unią Europejską, dochodzi do przekazania Twoich danych osobowych do państwa trzeciego, jakim w tym wypadku są Stany Zjednoczone Ameryki (USA). Twoje dane jednak są bezpieczne, gdyż dostawca systemu mailingowego gwarantuje odpowiedni poziom ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych.

 2. Twoje dane osobowe przechowywane i przetwarzane są przeze mnie, tak długo aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody, przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może ponosić moja działalność w ramach prowadzenia strony i usług na www.wytworniapodcastow.pl i jakie mogą być podnoszone wobec Ciebie. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenie okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

 

§ 4 Mechanizm cookies, adres IP

 1. Strona www.wytworniapodcastow.pl wykorzystuje niewielkie pliki, zwane cookies. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez mój system teleinformatyczny.

 2. Cookies służą mi m.in. do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony, poprawienia szybkości i bezpieczeństwa korzystania ze strony, a także do korzystania z narzędzi analitycznych czy marketingowych.

 3. Strona wykorzystuje dwa typy plików:

 • Cookies sesyjne: są to informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji przeglądarki, czyli do momentu jej zamknięcia. Te pliki cookies są niezbędne, aby niektóre funkcjonalności Strony działały poprawnie.

 • Cookies trwałe: dzięki nim korzystanie ze Strony jest łatwiejsze (np. zapamiętują wybraną rozdzielczość, układ treści). Mogą być wykorzystywane do różnych celów, w tym do zapamiętywania Twoich preferencji i wyborów podczas korzystania ze strony internetowej. Te pliki cookies pozostają pamięci przeglądarki przez dłuższy okres.

 • Strona wykorzystuje cookies własne w celu analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób korzystasz ze strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.
 1. Strona wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:

 • Popularyzacji strony za pomocą serwisów społecznościowych takich jak Facebook czy Instagram (administrator cookies zewnętrznego Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii)

 • Zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego Google Poland sp. z o.o z siedzibą w Warszawie).

 • Zgoda na cookies. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności. Zgodę zawsze możesz wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w Twojej przeglądarce. możesz zarządzać ustawieniami plików cookies w ramach swojej przeglądarki internetowej. Możesz blokować wszystkie lub wybrane pliki cookies. Możesz również blokować pliki cookies konkretnych witryn. W każdej chwili możesz również usunąć zapisane wcześniej pliki cookies oraz inne dane witryn i wtyczek. Przeglądarki internetowe oferują również możliwość korzystania z trybu incognito. Możesz z niego skorzystać, jeśli nie chcesz, by informacje o odwiedzonych stronach i pobranych plikach zostały zapisane w historii przeglądania i pobierania. Pliki cookies utworzone w trybie incognito są usuwane w momencie zamknięcia wszystkich okien tego trybu. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

 1. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla Twojego komputera. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania.

 2. Logi serwera – korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze serwisu i nie są wykorzystywane przeze mnie w celu Twojej identyfikacji. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

 

§ 5 Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 1. Masz prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:

 

§ 6 Zmiany polityki prywatności

 1. Polityka prywatności może być uzupełniana lub uaktualniana zgodnie z bieżącymi potrzebami administratora w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji, zarówno subskrybentom newslettera, jak i osób korzystających z usług proponowanych na stronie www.wytworniapodcastow.pl, dotyczącej ich danych osobowych i informacji o nich. O wszelkich zmianach polityki prywatności subskrybenci zostaną poinformowani e-mailowo na wskazany przez nich adres.

 2. Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od 10.08.2021.

 3. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: zuza@wytworniapodcastow.pl

 

§ 7 Akty prawne przywoływane w klauzuli

 1. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016 Nr 119, s. 1).